De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Opbrengstgericht spellingonderwijs op een OGO-school

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Opbrengstgericht spellingonderwijs op een OGO-school

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

"Voor de opleiding tot Remedial Teacher aan de Fontys Hogescholen heb ik een praktijkonderzoek gedaan. Op de OGO basisschool waar ik werk was behoefte aan extra onderzoek betreft spellingonderwijs, omdat de resultaten laag waren vergeleken met andere vakgebieden. De onderzoeksvraag die ik voor dit onderzoek wilde beantwoorden is: Wat kan ik doen om de resultaten van het spellingonderwijs in groep 5 te maximaliseren, binnen de visie van het OGO en gebruik makende van de methode Taaljournaal Spelling?
Na een theoretisch onderzoek is mijn aandacht gevallen op de Kwaliteitskaart Spelling Leren van de APS (Janson, 2011), de inzet van coöperatieve werkvormen, het vergroten van het spellingbewustzijn en het vergroten van de betrokkenheid en motivatie van de leerlingen. Graag wilde ik dit op een opbrengstgerichte manier doen.
Ik heb een nieuwe methode voor spelling ontwikkeld, waarbij uit wordt gegaan van de spellingregels en spellingcategorieën van de methode Taaljournaal. De nieuwe methode bestaat uit verschillende coöperatieve werkvormen die naar de volgorde van het model van het APS is gevormd. Voor drie weken lang heb ik deze methode gehanteerd in mijn eigen groep 5 om drie spellingcategorieën aan te bieden en te laten beheersen. Voordat de methode werd ingezet heb ik bij de onderzoeksgroep en bij twee andere groepen vijf een dictee, ofwel mixtoets, gericht op de drie spellingcategorieën afgenomen. Na de drie weken heb ik deze toets nogmaals afgenomen. Ook heb ik na de onderzoeksperiode een vragenlijst afgenomen bij de onderzoeksgroep om de ervaringen van de leerlingen in beeld te krijgen. De resultaten van de mixtoets heb ik vergeleken met de resultaten van de twee andere groepen. De resultaten in de onderzoeksgroep waren veel hoger dan de twee andere groepen. Ook de vragenlijst gaf voornamelijk positieve reacties. Deze positieve resultaten kunnen verschillende oorzaken hebben.
Mijn conclusie is dat het hanteren van de gebruikte werkvormen goede resultaten en gemotiveerde leerlingen als gevolg heeft. Mijn advies is dan ook om de gehanteerde werkwijze te blijven hanteren in de onderzoeksgroep en ook in te voeren in andere groepen. Zodoende kunnen de resultaten van ons spellingonderwijs groeien."

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk