De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Over de HBO Kennisbank

Onze visie

Binnen hogescholen worden veel publicaties zoals artikelen, onderzoeksrapporten en afstudeerwerken geproduceerd door lectoren, docent-onderzoekers en studenten. HBO Kennisbank biedt toegang tot onderzoekspublicaties en afstudeerproducten van deelnemende hogescholen en maakt deze beschikbaar voor hergebruik. Hiermee vergemakkelijkt de HBO Kennisbank de uitwisseling tussen onderzoek, onderwijs, bedrijfs- en beroepsleven en maatschappij.

Uitwisseling van kennis

Vrij toegankelijke kennis; De publicaties die binnen hogescholen worden geproduceerd, zijn van grote waarde voor de maatschappelijke en economische ontwikkeling van Nederland. De HBO Kennisbank is daarom gericht op vrije toegang tot resultaten van praktijkgericht onderzoek, zodat deze door iedereen kunnen worden (her)gebruikt. Een groot deel van de publicaties op HBO Kennisbank is  open access beschikbaar.

Voor en door hogescholen

De HBO Kennisbank levert een bijdrage aan het zichtbaar maken en vindbaar houden van verschillende elementen van praktijkgericht onderzoek. Dit doen wij samen met de deelnemende hogescholen zelf. Het doel is om de impact van praktijkgericht onderzoek op Nederland te vergroten.

Samenwerking

De hogescholen zijn zelf verantwoordelijk voor het toegankelijk maken van hun scripties en publicaties. Ze bepalen dan ook zelf welk materiaal opgenomen wordt in de repository en of dit vervolgens zichtbaar wordt voor de buitenwereld. Hogescholen die geen eigen repository hebben, kunnen gebruikmaken van SURFsharekit.

De deelnemende hogescholenSURF en het Samenwerkingsverband Hogeschool Bibliotheken werken samen om de resultaten, van met publieke middelen gefinancierd onderzoek, vrij beschikbaar te stellen op de HBO Kennisbank.

Kwaliteit

HBO Kennisbank stelt als richtlijn dat de afstudeerproducten die worden aangeboden tenminste een 7 of hoger hebben. Op deze manier wordt de kwaliteit van wat wij aanbieden gewaarborgd. Elke hogeschool heeft daarnaast vaak eigen kwaliteitseisen waaraan een afstudeerproduct moet voldoen voordat het gepubliceerd mag worden op de HBO Kennisbank.

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk