De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

‘De gelegenheid maakt de dief’

Een advies over de rechtsgeldigheid van een gegeven ontslag op staande voet wegens diefstal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

‘De gelegenheid maakt de dief’

Een advies over de rechtsgeldigheid van een gegeven ontslag op staande voet wegens diefstal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het ontslag op staande voet is het zwaarste middel om de beëindiging van een arbeidsovereenkomst te kunnen bewerkstelligen. In 2017 heeft de Volkskrant een onderzoek verricht ten aanzien van de redenen waarom werknemers op staande voet worden ontslagen. In de top 10 neemt diefstal de eerste plek in. In het verleden hebben werknemers die ontslagen zijn vanwege diefstal, zich gewend tot Narecht Advocaten. Naar aanleiding van het artikel van de Volkskrant en de casuïstiek van de cliënten van Narecht Advocaten is Narecht Advocaten benieuwd naar hoe cliënten geadviseerd kunnen worden over de rechtsgeldigheid van een gegeven ontslag op staande voet.
Het doel van het onderzoek was Narecht Advocaten adviseren. De vraag die centraal stond was: ‘welk advies kan aan Narecht Advocaten worden gegeven over de rechtsgeldigheid van een ontslag op staande voet wegens diefstal door middel van wetgeving, literatuur- en jurisprudentieonderzoek?’. De centrale vraag is opgesplitst in vijf deelvragen. Om de theoretisch-juridische deelvragen te beantwoorden is er gebruik gemaakt van literatuur, wetgeving, jurisprudentie en parlementaire stukken. Zo is het duidelijk geworden wat de wettelijke vereisten voor een ontslag op staande voet wegens diefstal zijn en welke juridische maatregelen een cliënt kan nemen na een gegeven ontslag op staande voet. Aan de hand van vierentwintig uitspraken en zes gezichtspunten is er geanalyseerd onder welke feiten en omstandigheden de rechters een ontslag op staande voet wegens diefstal toe- en afwijzen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
PartnerNarecht Advocaten
Datum2019-06-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk