De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een doorgaande leerlijn binnen muziekonderwijs

Afstudeeronderzoek leerkracht basisonderwijs

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Een doorgaande leerlijn binnen muziekonderwijs

Afstudeeronderzoek leerkracht basisonderwijs

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De werkgroep ‘cultuuronderwijs’ van basisschool ’t Sparrenbos constateerde dat er niet volgens de
eerder afgesproken doorgaande leerlijn muziek gewerkt wordt. De leerkrachten zijn niet op de hoogte
van elkaars handelen. Ook wordt betwijfeld of de lessen worden onderbouwd vanuit de vakinhoud van
leerstofgeoriënteerd muziekonderwijs (Vrolijk, 2009) en TULE (SLO, 2009b). Vanuit deze situatie is de
volgende onderzoeksvraag geformuleerd: ‘’Hoe kunnen de leerkrachten het geven van
leerstofgeoriënteerd muziekonderwijs (Vrolijk, 2009) in de groepen 1 t/m 4 op basisschool ’t
Sparrenbos verbeteren vanuit de leerlijn van TULE (SLO, 2009b)?’’
Dit onderzoek is gericht op muziekonderwijs aan het jonge kind. Daarbij worden begrippen als
‘muzikale ontwikkeling’, ‘vakinhoud’, ‘leerkrachtvaardigheden’ en ‘doorgaande leerlijn muziek’
gehanteerd.
Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag is gebruik gemaakt van observatielijsten en
individuele interviews, waarbij de huidige situatie in beeld is gebracht. Daarnaast heeft een
focusgroep-interview plaatsgevonden waarbij mogelijkheden, knelpunten en oplossingen vanuit
leerkrachten naar voren zijn gekomen.
Uit de resultaten is gebleken dat de leerkrachten niet volgens een doorgaande leerlijn de doelen voor
muziek vanuit TULE (SLO, 2009) aanbieden. De doelen van de muzikale domeinen ‘luisteren’, ‘muziek
maken’ en ‘lezen en noteren’ worden nauwelijks tot niet aangeboden. Leerkrachten ervaren tijdgebrek
als knelpunt bij het verdiepen in deze domeinen. De leerkrachten zien het aanbieden van de
domeinen ‘luisteren’, ‘muziek maken’ en ‘lezen en noteren’ als een kans om het muziekonderwijs te
verbeteren. De belangrijkste aanbeveling is het realiseren van een doorgaande leerlijn muziek door
middel van een doelenrooster of digitale methode die uitgaan van TULE (SLO, 2009b)

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingLeraar basisonderwijs
AfdelingFontys Hogeschool Kind en Educatie
Datum2020-04-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk