De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Masterplan Wilhelminapark : toekomstvisie voor een uniek landgoed

Rechten: Wageningen University & Research

Masterplan Wilhelminapark : toekomstvisie voor een uniek landgoed

Rechten: Wageningen University & Research

Samenvatting

Tussen Boxtel en Vught ligt een van oudsher functioneel landgoed. Het landgoed is altijd gesloten geweest voor bezoekers, waardoor de historie bewaard is gebleven. Het landgoed dat tot 2003 beheerd door de eigenaar Ewald Marggraff, grootgrondbezitter en telg uit een rijke adellijke juristenfamilie. Kenmerkend is het beheer van de landgoederen en landerijen door Ewald Marggraff: hij pleegde niet of nauwelijks onderhoud aan de gronden, bossen en gebouwen, wat uiteindelijk tot vervallen bossen en boerderijen leidde. Een positief effect is dat de natuurontwikkeling op de uitgestrekte gebieden toegenomen is. Vanuit de Margraff Stichting wordt er gestreefd naar plannen en ontwikkelingsmogelijkheden, waarbij het landgoed duurzaam in stand kan worden gehouden in samenhang met de natuur, cultuurhistorische, landschappelijke en recreatieve waarden.

OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingTuin- en landschapsinrichting
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk