De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De methodiek van de Klup

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De methodiek van de Klup

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op dit moment bestaat er geen geschreven methodiek binnen vrijetijdscentrum de Klup in Apeldoorn. Onze opdrachtgever gaf tijdens het kennismakingsgesprek aan dat ze regelmatig van stagiaires de vraag krijgt welke methodiek er wordt gebruikt bij de Klup. Dit vormt een probleem bij nieuwe vrijwilligers of stagiaires, omdat er niet duidelijk op papier staat hoe de omgang met deelnemers is. Voor de organisatie is het vooral lastig om naar buiten te laten zien welke methodiek/werkwijze zij precies hanteren. De vraag van onze opdrachtgever is dan ook om te onderzoeken of er een samenhang bestaat tussen alle verschillende vrijwilligers en hun werkwijze.

De concrete onderzoeksvraag is:
Is er een gezamenlijke werkwijze te ontdekken bij de vrijwilligers van de Klup? En op welke methodiek sluit deze het beste aan?

Voor ons onderzoek hebben we de volgende doelstellingen:
1. We willen te weten komen welke gezamenlijke werkwijze de vrijwilligers hebben,
2. We willen onderzoeken of deze werkwijze aansluit binnen een bestaande methodiek,
3. We willen aanbevelingen doen over hoe deze methodiek passend gemaakt kan worden voor vrijetijdscentrum De Klup.

Door middel van literatuuronderzoek over methodieken binnen de activiteitenbegeleiding in de vrijetijdssfeer; het benaderen van vrijetijdscentra voor mensen met of zonder beperking; observaties bij drie verschillende activiteiten bij de Klup en interviews met de hoofdbegeleiders van deze activiteiten, voorzitter van de adviesraad en de directeur, zijn we tot de volgende resultaten gekomen: Uit ons literatuuronderzoek is naar voren gekomen dat er geen specifieke methodieken bestaan voor de vrijetijdssector (voor mensen met een verstandelijke beperking). Veel methodieken zijn gebaseerd op ontwikkeling en vooruitgang. Bij het benaderen van de vrijetijdscentra werkte vrijwel geen vrijetijdscentrum met een vaste methodiek. Na een interview met het GVO in Nijmegen bleek dat zij het emancipatiemodel gebruiken, maar meer als manier van benaderen dan strikte methodiek. Na het gestructureerd observeren aan de hand van een observatieschema dat gebaseerd is op het "Orthopedagogisch methodiekmodel' (Bruininks, 2006) bleek dat er veel overeenkomsten waren tussen de drie verschillende activiteiten. Om de observaties te meten hebben we halfgestructureerde interviews gehouden
met de hoofdbegeleiders van de geobserveerde activiteiten, met de voorzitter van de adviesraad en met de directeur van de Klup. Tijdens de interviews zijn de observaties grotendeels bevestigd. Zaken die we anders hebben geïnterpreteerd zijn rechtgezet.

Aan de hand van de resultaten hebben we de volgende conclusies getrokken: Bij het benaderen van de vrijetijdscentra kwam duidelijk het beeld naar voren dat het bij de activiteiten gaat om het hebben van plezier, ontspanning en gezelligheid en niet om ontwikkeling en vooruitgang van deelnemers. Na deze constatering zijn wij op zoek gegaan naar een methodiek die zich niet zozeer richtte op ontwikkeling of vooruitgang, maar vrijer in te vullen is. Wij vonden hierbij het "Orthopedagogisch methodiekmodel" (Bruininks, 2006). Uit onze observaties en interviews kunnen wij concluderen dat de visie van de medewerkers en vrijwilligers binnen de Klup op de meeste onderwerpen, vanuit het Orthopedagogisch methodiekmodel, hetzelfde zijn bij de verschillende activiteiten. Er wordt op maat gewerkt.

Het Orthopedagogisch methodiekmodel sluit goed aan bij de kern van de werkwijze van de vrijwilligers. Het is een flexibel model waarbij de onderwerpen die van toepassing zijn naar wens ingevuld kunnen worden. Op die manier ontstaat er een passende methodiek die vanuit de praktijk op papier wordt gezet.
Het Orthopedagogisch methodiekmodel (Bruininks, 2006) is een methodiekmodel dat overal toegepast zou kunnen worden waar men te maken heeft met groepswerk. Het is een flexibel model. Het flexibele houdt in dat niet alle onderdelen noodzakelijkerwijs ingevuld hoeven te worden. Het methodiekmodel werkt ook wanneer er een aantal belangrijke onderdelen geselecteerd worden die van toepassing zijn binnen de groep, in dit geval binnen de Klup. Onderwerpen die in het methodiekmodel genoemd worden vallen onder een aantal thema's, zoals klimaat creëren, situaties hanteren en relatie presenteren. Door binnen deze thema's de onderwerpen te kiezen die de Klup belangrijk vindt ontstaat er een methodiek die past bij de Klup.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnerStichting de Klup, Apeldoorn
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk