De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De studie- en leerproblemen van de eerste jaars voltijd HBO PABO studenten van Hogeschool InHolland Dordrecht.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De studie- en leerproblemen van de eerste jaars voltijd HBO PABO studenten van Hogeschool InHolland Dordrecht.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het (praktijk)onderzoek wat hier voor u ligt, richt zich op de eerstejaars voltijd student, studiejaar
2010-2011, binnen het domein Onderwijs, Leren en Levensbeschouwing van de Hogeschool
InHolland Dordrecht en diens studieproblematiek. Het is een gegeven dat veel eerstejaars studenten
hun studiepunten niet halen, hun opdrachten niet op tijd inleveren of afspraken niet na komen. Dat
is een probleem; zonde van de tijd en het geld van allen (student, PABO Hogeschool, docent). Dit
probleem speelt ook op de Hogeschool PABO Dordrecht. Om hoeveel studenten gaat het eigenlijk?
Het antwoord is weliswaar afhankelijk van de criteria die men aanlegt, maar een algemeen
aanvaarde schatting is dat 10% van welke groep dan ook als enigszins problematisch kan worden
aangeduid. (Schouwenburg, 2000). Dit probleem is niet nieuw of onbekend, gezien de hierboven
statistische gegevens, en ook vaker onderzocht. Het probleem wordt veroorzaakt door een
combinatie van factoren. Een aantal oorzaken van studieproblemen op een rij: - individuele adaptatie
aan de eisen van de Hogeschool, - evaluatie- of faalangst, - onvoldoende werkdiscipline, - verkeerde
studie aanpak, - demotivatie na een aantal maanden, - problemen in persoonlijk functioneren. De
psychologische achtergrond van al deze studeerproblemen kunnen zich onafhankelijk van elkaar
voordoen. Mengvormen ervan vragen wellicht speciale aandacht: deze doen zich bijvoorbeeld voor
bij studenten met een onhandige leerstijl of met een gebrekkig gevoel van studiecompetentie.
Met de middelen en de kennis vanuit de wetenschap, van wat nu voor handen is, is er getracht op
een zo'n gedegen mogelijke wijze onderzoek te doen naar
1) de studieproblematiek in relatie tot de neuropsychologische ontwikkeling van de huidige
eerstejaars PABO student. De opleiding vraagt een niveau van volwassenheid dat de meeste
eerstejaars studenten nog niet hebben. Dit is niet gek. De hersenen zijn immers nog niet volgroeid.
Uit onderzoek zal blijken dat met het huidige aanbod van de PABO Hogeschool de student wellicht
wordt overschat.
2) het aanbod van de Hogeschool PABO InHolland Dordrecht, dat wellicht onvoldoende aansluit bij
de capaciteit of het vermogen van de student.
3) de begeleiding van eerstejaars voltijd studenten van docenten van de PABO Hogeschool InHolland
Dordrecht
4) het verkrijgen van inzicht in de praktische problemen die de studenten ervaren in relatie tot en de
verwerking van (praktijk)opdrachten en hun studiegedrag. (Met behulp van het praktijkonderzoek.)
De generatie Einstein is misschien vroeg mondig, maar laat volwassen (dus schijn bedriegt)
(Brinkgreve, 2009). Met een gericht onderzoek onder studenten hoop ik beter inzicht te krijgen in de praktische problemen die zij ervaren. Op basis van de resultaten doe ik vervolgens aanbevelingen
aan de Hogeschool over mogelijke verbeteringen in de opleiding (programma, begeleiding,
organisatie). Deze aanbevelingen zullen steeds worden onderbouwd (met verwijzingen naar de
literatuur). Het onderzoek wordt uitgevoerd onder alle eerstejaars voltijd studenten van de
Hogeschool PABO InHolland te Dordrecht. Zij krijgen een vragenlijst die bestaat uit vier clusters met
vragen. De vragen zijn zo gesteld dat op basis van de beantwoording de onderliggende stellingen
kunnen worden geverifieerd of gefalsificeerd voor de onderzochte groep. De stellingen richten zich
op de vier mogelijke probleemvelden.
Stelling 1 Studenten kunnen niet organiseren en plannen… (onvoldoende ontwikkeld brein)
Stelling 2 Studenten kunnen niet diepteleren… (er wordt een leerstijl van ze verwacht die ze
niet beheersen)
Stelling 3 Studenten ervaren onvoldoende begeleiding… (zowel ten aanzien van hun studie als
ook binnen de praktijksituatie)
Stelling 4 Studiehandleiding en -wijzer werken niet… (de organisatie en het programma van het
eerste jaar PABO HBO is te ondoorzichtig).

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk