De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zorgplichten waterschappen in verband met stedelijke recreatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zorgplichten waterschappen in verband met stedelijke recreatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Waterschap De Dommel en Aa en Maas hebben samen in 2011 een beleidsnota voor recreatie opgesteld. Deze regelt recreatief medegebruik in de recreatiegebieden. Als waterbeheerders dragen de waterschappen bij aan het creëren van goede randvoorwaarden voor het verantwoord recreëren op de beheerde oppervlaktewateren. Zorgplicht is een vangnet begrip dat zowel een juridische als een maatschappelijke interpretatie heeft. De inhoud van dit begrip en de reikwijdte daarvan wordt door de rechters bepaald aan de hand van concrete feiten en omstandigheden gelet op een zekere mate van beleidsvrijheid die aan de overheidsorganen toekomt. De omvang van de zorgplicht is niet absoluut en voorziet niet in de volledige bescherming van betrokken belangen. De belangrijkste zorgplichten van het waterschap in het kader van stedelijke recreatie zijn: de zorg voor de kwaliteit van oppervlakte water (bestaat uit meten, monitoren en verstrekken van gegevens aan de gemeente) en het beperken van de risicosituaties. Waarschuwingsplicht vormt een onderdeel van de zorg voor de veiligheid van de burgers in het kader van stedelijke recreatie. De gemeente moet de burgers voor de gevaren waarschuwen vanuit haar zorgverplichting voor de volksgezondheid, veiligheid van de burgers en communicatie. Dit houdt in: het plaatsen van waarschuwingsborden en het verspreiden van de berichten via de media. Het waterschap is ook verantwoordelijk voor het waarschuwen vanuit zijn zorgplicht voor de kwaliteit van oppervlaktewater als waterbeheerder. De zorgplicht van het waterschap houdt in het controleren van de waterkwaliteit, het verschaffen van de informatie aan de gemeente en het waarschuwen van de burgers via zijn website. Wat betreft het zwemwater ligt de verantwoordelijk voor de waarschuwing van de burgers bij de provincie.
Het waterschap moet zijn verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van de waarschuwing voor gevaarlijk ijs bij gemalen, stuwen en andere waterstaatskundige werken vooral in het stedelijke gebied in verband met openbaarheid en opstalaansprakelijkheid. Het waterschap is in het algemeen niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van ijs en veiligheid van ijsrecreanten. Het betreden van ijs komt voor eigen risico van het individu.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnerWaterschap De Dommel
Datum2013-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk