De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Culturele en taalkundige diversiteit in de logopediepraktijk

Een onderzoek naar de ervaringen van Turkse meertalige ouders

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Culturele en taalkundige diversiteit in de logopediepraktijk

Een onderzoek naar de ervaringen van Turkse meertalige ouders

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Door toenemende culturele diversiteit via immigratie, neemt het aantal Turkse meertalige kinderen toe. Logopedisten in logopediepraktijk X ervaren complexe uitdagingen bij de diagnostiek en behandelingen van deze kinderen. Ouders herkennen of erkennen taalproblemen van hun kinderen vaak niet, en logopedisten constateren dat ouders soms terughoudend zijn om verder onderzoek te laten doen of een behandeling te starten. Dit kan worden beïnvloed door factoren zoals culturele opvattingen, taalbarrières en onzekerheid over mogelijke taalproblemen. Dit onderzoek beschrijft een kwalitatief onderzoek en richt zich op het begrijpen van de ervaringen en perspectieven van ouders van Turkse meertalige kinderen, met nadruk op cultuurverschillen en taalbarrières in de samenwerking tussen ouders en logopedisten beïnvloeden.

Voor dit onderzoek is een kwalitatief onderzoeksdesign toegepast, waarbij semigestructureerde interviews zijn afgenomen bij ouders van Turkse meertalige kinderen die logopedische zorg ontvangen. In totaal zijn er vier interviews gehouden, waarvan twee in het Turks en twee in het Nederlands. De interviews waren bedoeld om diepgaande inzichten te verkrijgen in de ervaringen en perspectieven van de ouders. De opgenomen interviews zijn getranscribeerd en gecodeerd, waarbij thema’s zijn geïdentificeerd. Tijdens het onderzoek zijn ethische richtlijnen in acht genomen.

De analyse bracht verschillende thema’s naar voren, waaronder taalgebruik in het gezin, Turkse en Nederlandse cultuur, Turkije en taalontwikkeling, besluitvorming voor logopedie, communicatie en samenwerking met logopedist, verwachtingen van logopedie en suggesties voor verbetering.

Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat ouders van Turkse meertalige kinderen over het algemeen een positieve samenwerking met logopedisten in logopediepraktijk X ervaren. Hoewel één ouder af en toe belemmeringen door taalproblemen ervaarde, vormden deze geen taalbarrière. Specifieke zorgen over cultuurverschillen werden niet geuit, wat wijst op een goed verlopende samenwerking. De resultaten suggereren dat de logopedisten in logopediepraktijk X effectief omgaan met culturele en taalkundige diversiteit.


Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingLogopedie
AfdelingParamedische Studies
Datum2024-07-08
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk