De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Natuurvriendelijke oevers in brak water : afstudeeronderzoek naar het functioneren van natuurvriendelijke oevers van waterschap Scheldestromen

Open access

Rechten:

Natuurvriendelijke oevers in brak water : afstudeeronderzoek naar het functioneren van natuurvriendelijke oevers van waterschap Scheldestromen

Open access

Rechten:

Samenvatting

De aanleg van natuurvriendelijke oevers (NVO’s) is een populaire maatregel om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren en wordt vaak ingezet om doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) te behalen. Deze Europese richtlijn schrijft voor dat de biologische en fysisch-chemische waterkwaliteit in 2027 op orde dienen te zijn. Het is duidelijk dat de KRW-doelstellingen voor 2027 redelijkerwijs niet meer kunnen worden gehaald. Echter, de doelstellingen zullen daarna alsnog behaald moeten worden. Het is daarom belangrijk om ook verder te kijken dan 2027. Tevens richten waterschappen zich niet uitsluitend op de KRW. Ook als maatregelen in mindere mate bijdragen aan het behalen van de KRW-doelstellingen blijft het bredere doel van ecologische verbetering belangrijk.
Nederland kent zes waterschappen met brak water in hun beheergebied. Eén van deze is waterschap Scheldestromen, dat heeft aangegeven weinig inzicht te hebben in het functioneren van hun NVO’s, zowel in het algemeen als in de context van de KRW. In dit onderzoek wordt achterhaald hoe NVO’s in brakke wateren bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit en hoe deze optimaal kunnen functioneren. Dit is onderzocht met de volgende onderzoeksvraag: “Hoe kan een natuurvriendelijke oever in brak water optimaal bijdragen aan het verbeteren van de biologische en/of fysisch-chemische waterkwaliteit met het oog op de Kaderrichtlijn Water?”

Toon meer
OrganisatieHogeschool Rotterdam
OpleidingWatermanagement
AfdelingIGO
PartnerSweco Nederland
Datum2024-06-13
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk