De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het effect van point-of-care decives in prehabilitatie op postoperatieve complicaties na een colorectale resectieoperatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Het effect van point-of-care decives in prehabilitatie op postoperatieve complicaties na een colorectale resectieoperatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Colorectale kanker is een veelvoorkomende vorm van kanker in Nederland, met duizenden nieuwe gevallen en sterfgevallen per jaar. Na een colorectale resectieoperatie kunnen postoperatieve complicaties optreden. Prehabilitatie, waarbij patiënten worden begeleid om hun fysieke en mentale gezondheid te optimaliseren, is een potentieel middel om de postoperatieve complicaties te verminderen. Het gebruik van pointof-care devices (POCD's), zoals activity trackers en glucosemeters, in de prehabilitatie is echter weinig onderzocht. Het doel van deze literatuurstudie is om het effect van het gebruik van POCD's in prehabilitatie op de postoperatieve complicaties na een colorectale resectieoperatie te onderzoeken.

In deze literatuurstudie zijn vier studies geïncludeerd met in totaal 197 participanten. Benchmarkwaarden uit eerdere studies tonen een incidentie van postoperatieve complicaties van 26,4% bij een coloncarcinoomresectie en 34.5% bij een rectumcarcinoomresectie in Nederland en een mediane incidentie van 31% tot 33% met een spreiding van 11% tot 69% bij een resectie van een colorectaal carcinoom. De studies rapporteren complicatiepercentages die aanzienlijk hoger liggen dan de benchmarkwaarden, variërend van 44% tot 90,9% in interventiegroepen en 55% tot 70% in controlegroepen. Bovendien vertonen andere studies hogere percentages postoperatieve morbiditeit dan de benchmarkwaarden, zoals infectieuze complicaties en renale morbiditeit.

Er zijn momenteel geen interventie studies die het effect van POCD's in de prehabilitatie op postoperatieve complicaties vergelijken, maar op basis van de benchmarkwaarden en literatuur lijkt het gebruik van POCD's een negatieve invloed te hebben met een verhoogd aantal postoperatieve complicaties.

Toon meer
OrganisatieHanze
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Datum2023-06-11
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk