De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zelfredzaamheid en fysiek functioneren bij ouderen

Follow-up meting bij oud-revalidanten van Geriatrische revalidatiezorg Icare De Boshof voor het in kaart brengen van zelfredzaamheid en fysiek functioneren – een pilotstudie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zelfredzaamheid en fysiek functioneren bij ouderen

Follow-up meting bij oud-revalidanten van Geriatrische revalidatiezorg Icare De Boshof voor het in kaart brengen van zelfredzaamheid en fysiek functioneren – een pilotstudie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding: Vanwege de vergrijzing zal het aantal revalidanten binnen de Geriatrische revalidatiezorg het komende decennium blijven toenemen. Revalidanten worden pas uit een instelling ontslagen wanneer de zelfredzaamheid en het fysiek functioneren voldoende worden geacht. Het is echter vaak onduidelijk hoe de zelfredzaamheid en het fysiek functioneren zich na intensieve revalidatie ontwikkelt. Het doel van dit onderzoek is inzicht geven in het verloop van de zelfredzaamheid en het fysiek functioneren na ontslag bij de Boshof.
Methode: De onderzoekspopulatie bestond uit participanten van zestig jaar en ouder. Er werden vragenlijsten afgenomen op drie verschillende momenten (bij ontslag (T0), een maand na ontslag (T1) en vier maanden na ontslag (T2)), bij revalidanten na een Totale Heup Artroplastiek, Totale Knie Artroplastiek of met overige klachten. De vragenlijsten die werden afgenomen waren de Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS), Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), Barthel Index (BI) en een algemene vragenlijst.
Resultaten: Aan dit onderzoek hebben 54 participanten deelgenomen. Hieruit is gebleken dat er een significante verbetering zichtbaar was bij de meting T0-T2 op de subcategorieën pijn (HOOS: p=.009; KOOS: p=.004), ADL (HOOS: p=.010; KOOS; p=.013) en kwaliteit van leven (HOOS: p=.023; KOOS: p=.014). Ook is gebleken dat cliënten bij ontslag al ‘redelijk tot goed’ ADL zelfstandig functioneerden. Daarnaast was er een afname zichtbaar in het gebruik van loophulpmiddelen, thuiszorg en fysiotherapie op T2 ten opzichte van T0.
Conclusie: De aangeboden therapie binnen de Boshof is van voldoende kwaliteit om cliënten veilig en zelfredzaam terug te laten keren naar de thuissituatie. Bij ontslag blijken de cliënten ‘redelijk tot goed’ ADL zelfstandig te zijn en blijven dit ook gedurende de follow-up. Het fysiek functioneren van de cliënt was bij ontslag goed en is verder verbeterd in de thuissituatie. Er wordt aanbevolen om de vragenlijsten uit dit onderzoek te combineren met functionele testen, zowel bij opname als bij ontslag, om zo een completer beeld over het functioneren te krijgen van de cliënt.
Samenvatting ook in het Engels

Toon meer
OrganisatieHanze University Groningen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
PartnerIcare de Boshof te Assen
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk