De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Acceptatie van de Kinect als beweeginterventie door ouderen in een zorginstelling

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Acceptatie van de Kinect als beweeginterventie door ouderen in een zorginstelling

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond
Tegenwoordig wordt in zorginstellingen gebruik gemaakt van technologie om de fysieke activiteit van de bewoners te bevorderen. Het gebruik van technologie in beweeginterventies wordt zowel positief als negatief ervaren door ouderen. Het succes van de implementatie van technologie is afhankelijk van hoe gebruiksvriendelijk en hoe nuttig de technologie ervaren wordt binnen een zorginstelling. In zorginstellingen maken ze tegenwoordig gebruik van de technologische beweeginterventie de Kinect, maar de vraag is: ‘Hoe is onder de bewoners in een zorginstelling de acceptatie van de Kinect, ter bevordering van de fysieke activiteit?’

Methode
Er is gekozen voor een kwalitatieve benadering om de meningen, ervaringen en behoeftes van de deelnemers over de Kinect in kaart te brengen. Dit werd gedaan middels een semigestructureerd interview in combinatie met een open interview. Na elk interview werd direct getranscribeerd door de interviewer. Deze transcripten werden daarna geanalyseerd. De analyse bestond uit handmatig open-, axiaal- en selectief coderen.

Resultaten
In totaal hebben tien bewoners van het verzorgingshuis deelgenomen aan het onderzoek, waarvan zes vrouwen en vier mannen. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 76 jaar. De belangrijkste thema’s die uit de interviews naar voren kwamen zijn: ‘de visie die de bewoners hebben op het gebied van bewegen’, ‘de invloed van de sociale omgeving’, ‘de bekendheid met technologie en de Kinect’ en ‘het gebruiksgemak en het ervaren van nut van de Kinect’.

Conclusie
Uit de interviews blijkt dat de acceptatie van de Kinect als beweeginterventie door bewoners van het verzorgingshuis binnen Archipel Eerdbrand wordt belemmerd door een aantal factoren. Deze factoren zijn een combinatie van individuele verschillen, onbekendheid met de Kinect en de eigenschappen van de Kinect zelf. Bewoners geven belemmeringen aan, maar daarentegen zien de bewoners ook voordelen in het spelen van de Kinect als beweeginterventie, zoals het gezellig bewegen in een groep en het competitie gevoel dat erbij ontstaat.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
PartnerArchipel Eerdbrand Eindhoven
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk