De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het ontwerpen van een toolkit

Een literatuurstudie naar het zoeken van interventies vanuit verschillende methodieken

Het ontwerpen van een toolkit

Een literatuurstudie naar het zoeken van interventies vanuit verschillende methodieken

Samenvatting

In dit literatuuronderzoek worden er interventies gezocht die passen bij de methodiek ‘House of resilience’ en positieve psychologie. Stichting Senang werkt vanuit het principe van het “huis van resilience”. Stichting Senang heeft als doel de gezinnen het vertrouwen terug te vinden in de hulpverlening. Gezinnen worden in hun eigen kracht gezet en positief benaderd. Samen met het kind en de overige gezinsleden wordt er gekeken naar een passende oplossing en werkwijze. Zo om een acute crisissituatie te voorkomen en ze veerkrachtig te maken voor de toekomst. Het huis moet als metafoor gezien worden. Dit huis heeft verschillende bouwstenen, iedere kamer fungeert als bouwsteen voor het geluksplan. De bouwstenen in het huis bundelen de krachten samen. De methodiek ‘House of resilience’ bestaat uit zes verschillende bouwstenen namelijk: eigenwaarde, humor, gedragenheid, vaardigheden, zingeving en tot slot zolderkamer. Binnen deze literatuurstudie komen de volgende drie bouwstenen aan bod: eigenwaarde, gedragenheid en vaardigheden. Parrarel aan dit onderzoek, worden de andere drie bouwstenen onderzocht door twee anderen studenten van Saxion Hogeschool. Daarnaast wordt er gezocht vanuit de methodiek positieve psychologie. Positieve psychologie gaat uit van de sterke kanten van een mens. Vanuit de positieve psychologie gaat men uit dat geluk niet het gevolg is van alleen de juiste genen of toeval, maar te vinden is door het identificeren en gebruik maken van de sterke kanten die iemand al bezit. Het is niet de bedoeling van de positieve psychologie om alles wat bekend is over het lijden van mensen en ziekten te vervangen. Het staat juist in het teken om datgeen aan te vullen, wat iemand nodig heeft om zo tot een betere balans te komen. De verschillende interventies die gevonden worden binnen deze literatuurstudie, vormen samen de toolkit voor Stichting Senang. Deze toolkit kan gebruikt worden door de professionals. De interventies zijn erop gericht om (ernstige) crisissituaties binnen een gezin te voorkomen. Daarnaast worden de interventies thuis, in de vertrouwde omgeving, uitgevoerd. Nader onderzoek lijkt gewenst, zo om de toolkit verder te kunnen uitbreiden met zowel kennis als interventies. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk