De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Potenties voor natuurontwikkeling op Landgoed Het Hof (Uddel)

Open access

Potenties voor natuurontwikkeling op Landgoed Het Hof (Uddel)

Open access

Samenvatting

Verschillende habitattypen (heiden) van Natura 2000 gebied de Veluwe hebben als doelstelling uitbreiding van areaal. Grote kansen hiervoor liggen buiten de huidige grenzen, op (voormalige) landbouwgronden nabij heideterreinen. Binnen landgoed Het Hof liggen dergelijke voormalig agrarische percelen, waar vanwege de vochtgradiënt door de ligging op de westflank van de Veluwse stuwwal potentie is voor ontwikkeling van bijzondere natuur. Het doel van dit onderzoek is om deze potenties in beeld te krijgen, waarvoor eerst het huidig landschapsecologisch functioneren duidelijk moet zijn. Hiervoor is de volgende hoofdvraag opgesteld: ‘Welke potenties voor natuurontwikkeling kent projectgebied Het Hof op basis van het landschapsecologisch functioneren?’.

OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingBos- en Natuurbeheer
PartnerHogeschool Van Hall Larenstein
Kroondomein Het Loo
Datum2024-06-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk