De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vitaal en veelzijdig bos

Vitaal en veelzijdig bos

Samenvatting

Poster en begeleidende audio uit de guided tour van het Open Atelier van CoE Groen op 7 december 2023 over het project Vitaal en veelzijdig bos van het lectoraat Duurzaam bosbeheer aan Hogeschool Van Hall Larenstein. In het project wordt nauw samengewerkt met studenten en professionals om te onderzoeken hoe bestaande bossen meer divers kunnen worden en hoe nieuwe bossen kunnen worden aangelegd om het bosareaal in Nederland uit te breiden. Door het verzamelen en delen van inzichten van bosbeheerders wordt er gezorgd voor kruisbestuiving. Het kwantificeren van ecosysteemdiensten van bossen, zoals koolstofopslag en het ontwikkelen van innovatieve houtproducten helpt beleidsmakers bij het plannen van nieuwe bossen en draagt bij aan de transitie naar gebruik van hernieuwbare bouwmateriaal. En het inrichten van oefenbossen voor zowel studenten als professionals draagt bij aan het versterken van de band tussen onderzoek, onderwijs, beleid en de praktijk, zodat onze onderzoeksresultaten direct kunnen worden toegepast, bijvoorbeeld door de aanvulling van de gereedschapskist Klimaatslim bos- en natuurbeheer.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
LectoraatDuurzaam Bosbeheer
Datum2023-12-07
TypeConferentiebijdrage
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk