De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Regeneratieve open teeltsystemen

Regeneratieve open teeltsystemen

Samenvatting

Poster en begeleidende audio uit de guided tour van het Open Atelier van CoE Groen op 7 december 2023 over het project Regeneratieve open teeltsystemen. In het project gaan de hogescholen Van Hall Larenstein, HAS green academy en Aeres Hogeschool tezamen met een breed consortium van agrariërs, bedrijven, kennisinstellingen en overheden, provincies en waterschap onderzoeken hoe regeneratieve landbouwpraktijk bijdraagt aan het verbeteren van de bodemkwaliteit, wat de effecten zijn op ecosysteemdiensten en wat sociaal economische kansen zijn. Regeneratieve landbouw is een productiemethode waarbij natuurlijke hulpbronnen worden verbeterd in plaats van uitgeput. Bij de regeneratieve landbouw staat de gezonde bodem centraal in evenwicht met gewas en teeltsysteem, met als doel het versterken van ecosysteemdiensten. Een nog maar relatief beperkte groep boeren pioniert in Nederland met regeneratieve landbouwpraktijken.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
LectoraatDuurzaam Bodembeheer (VHL)
Datum2023-12-07
TypeConferentiebijdrage
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk