De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Datamuren : Steen voor steen bouwen aan beter onderwijs voor iedereen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Datamuren : Steen voor steen bouwen aan beter onderwijs voor iedereen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op de school waar dit onderzoek plaats heeft gevonden, is in april 2010 naar aanleiding van een datamuur met automatiseringsresultaten een discussie ontstaan over de effectiviteit van het onderwijs op het gebied van het automatiseren bij het rekenen.
Het doel in dit onderzoek was uit te zoeken of leerkrachten in staat zijn om hun onderwijs op het gebied van automatiseren bij het rekenen te verbeteren wanneer de automatiseringsresultaten worden bijgehouden door middel van een datamuur en de leerkrachten daarnaar gaan handelen.
Voor de onderzochte groepen vier, vijf en zes traden weliswaar verbeteringen op in het resultaat bij het automatiseren, maar dit onderzoek duurde te kort om te bewijzen dat deze verbetering het gevolg is van de interventie met de datamuur.
Wel bleken de leerkrachten gedurende dit onderzoek hun automatiseringsonderwijs anders te hebben ingericht. Leerkrachten stelden een groepsplan op. Er werd vaker geoefend met automatiseringssommen en er werden meer verschillende oefenvormen gebruikt. Er werd vooral meer gebruik gemaakt van spelvormen. Bovendien gaven de leerkrachten aan vaker en meer begeleidingsvormen en hulpmiddelen te gebruiken bij het oefenen van het automatiseren. Deze aanpassingen kunnen worden beschouwd als effectievere vormen van onderwijs. De leerkrachten gaven zelf aan hun onderwijs als effectiever te beschouwen.
Er is verder geïnventariseerd wat de meningen van de leerkrachten over het werken met een groepsplan waren. De leerkrachten ervoeren het werken met een groepsplan positief. Het gaf meer structuur en leidde tot betere resultaten. Drie van de vier leerkrachten willen vaker een groepsplan voor automatiseren opstellen.
Dit onderzoek levert een bijdrage aan de vraag hoe er vanuit data-analyse gekomen kan worden naar actie in de klas. In dit onderzoek wordt aangetoond dat leerkrachten in staat zijn hun onderwijs anders vorm te geven naar aanleiding van een data-analyse. Hoe effectief deze aanpassingen zijn kan pas na een paar jaar vastgesteld worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk