De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Support Everlasting Healthcare

Kwalitatief onderzoek naar de wijze waarop spoedeisende hulp verpleegkundigen invulling geven aan zelfmanagement- en gezondheidsbevordering bij chronisch zieke patiëntengroepen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Support Everlasting Healthcare

Kwalitatief onderzoek naar de wijze waarop spoedeisende hulp verpleegkundigen invulling geven aan zelfmanagement- en gezondheidsbevordering bij chronisch zieke patiëntengroepen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding:
In Nederland wordt een toename van chronisch zieken met multimorbiditeit verwacht. Deze patiënten en hun sociale netwerk zijn vaak niet voorbereid op de gevolgen van een chronische ziekte en hebben moeite om zich aan te passen. Chronisch zieken met multimorbiditeit bezoeken vaker de SEH en worden regelmatig ontslagen zonder dat er een verklaring is van hun symptomen. Door transitie in de zorg ligt de focus op gezondheid en niet meer op de ziekte. SEH-verpleegkundigen kunnen aan drie chronische patiëntengroepen: COPD, diabetes mellitus en hart- en vaatziekten zelfmanagement- en gezondheidsbevordering geven om hun gezondheidssituatie te optimaliseren. Met dit onderzoek wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze SEH-verpleegkundigen in het ADRZ invulling geven aan gezondheids- en zelfmanagementbevordering bij chronisch zieke patiënten groepen.
Methode:
Het betreft een kwalitatief onderzoek uitgevoerd door middel van semigestructureerde interviews en verhulde participerende observaties.
Resultaten:
In totaal zijn zeven interviews afgenomen en twee observaties uitgevoerd. SEH-verpleegkundigen besteden minimale aandacht aan zelfmanagement- en gezondheidsbevordering bij patiënten die COPD, diabetes mellitus, hart- en vaatziekten hebben. De focus ligt op de acute klacht en de snelle behandeling. Dit wordt bevestigd door de observaties. Vanuit de organisatie van het ADRZ wordt nog geen ondersteuning geboden om in de dagelijkse praktijk zelfmanagement- en gezondheidsbevordering aan te bieden. De SEH-verpleegkundigen staan echter wel positief tegenover gezondheids- en zelfmanagementbevordering.
Conclusie:
Het blijkt uit de onderzochte onderdelen van zelfmanagement- en gezondheidsbevordering dat SEH-verpleegkundigen op een onvolledige wijze invulling geven aan zelfmanagementbevordering/ gezondheidsbevordering bij patiënten die lijden aan COPD, diabetes mellitus en hart- en vaatziekten. De nadruk ligt op de behandeling van de acute klacht en niet op het aansporen tot regievoering en eigenaarschap van de chronische ziekte.
Aanbevelingen:
Aan de hand van vijf thema’s worden aanbevelingen gedaan: het verlagen van de tijdsdruk, het creëren van een cultuur die gericht is op de gezondheid, het verbeteren van de samenwerking met de arts en het vergroten van de kennis. Als laatste wordt aanbevolen een kwantitatief onderzoek te doen en hoe zelfmanagement- en gezondheidsbevordering geïmplementeerd kan worden in de beroepspraktijk.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingDomein Health, Education & Wellbeing
PartnerAdmiraal de Ruyter Ziekenhuis, Goes
Datum2019-02-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk