De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Voorlichting HIV/AIDS op de basisscholen groep 8 in Suriname

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Voorlichting HIV/AIDS op de basisscholen groep 8 in Suriname

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Hieronder volgt een samenvatting van het onderzoek naar voorlichting over HIV en AIDS op de basisscholen in groep 8 in Suriname.
In Suriname rust er een taboe op het spreken over seks. Hierdoor is het moeilijk om voorlichting te geven over HIV en AIDS. Onder de inwoners van Suriname is er angst voor de ziekte. De gedachte bestaat dat de ziekte overgebracht kan worden door sociaal contact en dat je altijd doodgaat aan HIV het taboe kan doorbroken worden door het onderwerp bespreekbaar te maken. Dit kan doormiddel van voorlichting.
Voor dit onderzoek is gekozen voor een kwalitatieve methode. Voorafgaande aan het onderzoek is er een literatuurstudie gedaan naar de manieren van voorlichting, effectiviteit van voorlichting en wat er al is op het gebied van voorlichting over hiv en aids in Suriname.
Na de literatuurstudie zijn er topiclijsten opgesteld en deze zijn gebruikt tijdens de interviews met betrokkenen bij voorlichting over HIV en AIDS. De interviews zijn uitgewerkt en geanalyseerd.
Voor het onderzoek is de volgende hoofdvraag opgesteld: Op welke wijze kan er in Suriname voorlichting gegeven worden over HIV/AIDS aan leerlingen in groep 8 van de basisschool en welke wijze is het meest effectief?
In Suriname is er op dit moment weinig preventieve voorlichting. De bestaande voorlichting is vooral gericht op degene die al HIV hebben opgelopen. Kinderen krijgen een deel voorlichting tijdens de natuurlessen op de basisschool. In andere landen wordt er gebruik gemaakt van voorlichtingsprogramma's die opgenomen zijn in het lespakket en gegeven worden door de leraren. Uit evaluatie blijkt dat dit een groot effect heeft op de kennis en de houding van de kinderen. Door een massamediacampagne kan een grote groep mensen bereikt worden. Deze campagne kan ieder jaar herhaald worden zodat de boodschap bij mensen blijft hangen.
In Suriname is er behoefte aan voorlichting over HIV en AIDS om het taboe te doorbreken. Op de basisschool moet er voordat de kinderen seksueel contact hebben begonnen worden met het geven van voorlichting in de vorm van een voorlichtingsprogramma. De voorlichting moet op een andere manier gegeven worden dan de lessen. Dit zodat de voorlichting blijft hangen bij de kinderen en hun kennis over HIV en AIDS toeneemt. Door het geven van voorlichting zal ook de houding tegenover de ziekte veranderen.
De Surinaamse regering zou voorlichtingsprogramma's kunnen opstellen zodat deze opgenomen kunnen worden in het lespakket. Er zou gekeken kunnen worden naar een samenwerking tussen de verschillende organisaties die betrokken zijn bij het geven van voorlichting. Vanuit deze organisaties kunnen preventieve voorlichtingsactiviteiten opgezet worden. Verder onderzoek zou gedaan kunnen worden naar de effecten van preventieve voorlichting, het bespreekbaar maken van HIV en AIDS en de samenwerking tussen de verschillende organisaties.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
PartnerStichting Delicate Drops, Paramaribo (Suriname)
Datum2010-06-14
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk