De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het effect van een eHealth toepassing bij gecombineerde leefstijl interventie (GLI)

Onderbouwd product

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het effect van een eHealth toepassing bij gecombineerde leefstijl interventie (GLI)

Onderbouwd product

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding: Het aantal mensen met overgewicht en obesitas stijgt explosief. In 1990 kwam matig of ernstig overgewicht voor bij één op de drie volwassen Nederlanders. In 2020 had meer dan de helft van de Nederlandse volwassenen overgewicht; mannen 53,2% en vrouwen 46,9%, waarvan 13,9% obesitas heeft. Na roken is overgewicht in Nederland de belangrijkste oorzaak van chronische ziekten. Vanuit de Nederlandse overheid is er een interventie voor deze doelgroep; Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). De GLI maakt nog beperkt gebruik van een eHealth toepassing ondanks dat er vanuit de literatuur wordt aangegeven dat dit van meerwaarde kan zijn. Vanuit deze gegevens is de volgende onderzoeksvraag ontstaan; Wat is het effect van eHealth toepassingen in combinatie met oefentherapie met betrekking tot uitval van GLI-patiënten?
Doel: Het ontwikkelen van een evidence-based eHealth-interventie om uitval van GLI-patiënten te verminderen. Om dit te behalen wordt er gekeken naar de variabelen van de studie zoals onder andere de uitval, de duur, de interventiesoort en de gewichtsafname.
Conclusie: Er is evidentie dat het gebruik van een eHealth toepassing effect heeft op de afname van uitval van participanten en een significant effect op de afname van gewicht in kilo's in een periode van 3 tot 12 maanden. De toepasbare interventie-inhoudelijke determinanten die de uitval van deelnemers beïnvloeden zijn gedragsveranderingstheorieën, beweegadviezen, voeding en zelfmonitoring. De studieresultaten worden geïmplementeerd in het eindproduct. De conclusie en aanbevelingen zijn op basis van de geïncludeerde literatuur, echter gezien de redelijk tot matige evidentie en het aantal gebruikte onderzoeken is er in de toekomst verder onderzoek nodig om het ontwikkelde product kwantitatief en kwalitatief te toetsen onder de eindgebruikers (GLI-patiënten en begeleiders). Om dit beter in kaart te brengen is er een onderzoek op grotere basis nodig waarin de ontwikkelde eHealth-interventie getoetst wordt.
Met samenvatting in het engels. Includes a summary in English

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
PartnerFysio- en Manuele Therapie te Winschoten
Datum2022-06-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk