De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Meesterschap door samenwerking

Een onderzoek naar de wederzijdse wensen en verwachtingen van ouders en leerkrachten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Meesterschap door samenwerking

Een onderzoek naar de wederzijdse wensen en verwachtingen van ouders en leerkrachten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoek had tot doel inzicht te krijgen in de wederzijdse wensen en verwachtingen van ouders en leerkrachten van de stageschool en in factoren die deze beïnvloeden.Gevonden overeenkomsten kunnen aanknopingspunten bieden voor een meer herkenbaar beleid voor ouders. Over verschillen kan geprobeerd worden overeenstemming te bereiken. De rol die communicatie daarbij speelt is onderzocht Literatuuronderzoek toonde aan dat een goede dialoog tussen ouders en leerkrachten prestaties en welbevinden van kinderen positief beïnvloedt. De overheid ziet de ouder daarom als partner van de school, waarbij de verantwoordelijkheid voor onderwijs en opvoeding wordt gedeeld. Met name over de opvoedingsverantwoordelijkheden blijkt nog geen overeenstemming te bestaan. De rol van de ouders en leerkrachten wordt daarbij beïnvloed door snelle maatschappelijke ontwikkelingen, overheidsmaatregelen en persoonlijke factoren. Midden in deze dynamiek staat de persoon van de leerkracht en haar visie op het begrip "professionaliteit" centraal.Uit enquêtes onder ouders en leerkrachten en interviews met leerkrachten is gebleken dat ouders en leerkrachten wel de intentie hebben om een dialoog met elkaar aan te gaan, maar dat de invulling hiervan verschilt. Ouders wensen meer invloed op het onderwijsbeleid en de school ziet zichzelf meer als partner in de opvoeding. De persoon van de leerkracht en haar communicatievaardigheden blijken van grote invloed op de dialoog met ouders. Inzicht hierin en goede informatie aan ouders kan leiden tot een betere afstemming

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk