De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Cluster 4 & Passend Onderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Cluster 4 & Passend Onderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

'De school waar ik als docent werk biedt Passend Onderwijs, daardoor worden vso1 leerlingen, waaronder cluster 4 leerlingen, tussen reguliere leerlingen geplaatst. Hierdoor
word ik bekwaam geacht reguliere en vso leerlingen hetzelfde perspectief te bieden
(Claassen e.a., 2009). Cluster 4 leerlingen zijn er, maar de randvoorwaarden ontbreken geheel of gedeeltelijk. Het kabinet wil, met het oog op wettelijke invoering van Passend
Onderwijs, dat docenten binnen regulier onderwijs zich professionaliseren en bekwamen in het omgaan met zorgleerlingen (van Bijsterveldt, 2011). In dit kader wordt de HBOmasteropleiding
Special Educational Needs (SEN) (Fontys Hogescholen, 2011)
aangeboden. Binnen deze opleiding doe ik onderzoek naar wat een cluster 4 leerling nodig heeft om binnen mijn werkcontext aan de lessen deel te nemen.

Aanleiding voor mijn onderzoek is dat ik onvoldoende grip op en onvoldoende begrip vanb cluster 4 leerlingen in mijn lesgroepen heb. Mijn onderzoeksgroep bestaat uit cluster 4 leerlingen van De Ambelt (2009), hun ambulante begeleider, lesgevende docenten en
mentoren binnen de afdeling Technologie en Commercie2. De informatie voor dit onderzoek is verzameld uit de cluster 4 leerling-dossiers, literatuur, interviews en een enquête. In dit onderzoek heb ik aanbevelingen gedaan ten aanzien van de benadering en behandeling van cluster 4 leerlingen en ons Passend Onderwijs ten behoeve van praktijkverbetering.

Daarnaast heb ik aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoeken. Tot slot evalueer ik het onderzoeksproces.

Door het onderzoeksproces is mijn probleemoplossend vermogen toegenomen, want dit proces heeft ertoe geleid dat ik meer grip heb op de cluster 4 leerlingen en hen beter ben gaan begrijpen, waardoor mijn handelen naar hen toe is verbeterd. De cluster 4 gedragsproblematiek kan ik nu beter verwoorden en ik heb meer inzicht in hun handelingsplannen.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk