De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Aan het werk?': een oriëntatie in het werkveld van arbeidstoeleiding, cluster 3 en cluster 4.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'Aan het werk?': een oriëntatie in het werkveld van arbeidstoeleiding, cluster 3 en cluster 4.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

''Aan het werk?' is de titel van het meesterstuk wat u voor zich heeft liggen. In dit praktijkonderzoek is onderzoek gedaan naar hoe leerlingen van het speciaal onderwijs voorbereid worden op stage. De onderzoeksvraag die centraal staat: 'Hoe worden VSO leerlingen voorbereid op de individuele stage? Een oriëntatie in het werkveld van arbeidstoeleiding, cluster 3 en cluster 4.' Het doel van het onderzoek is om school M., een school voor zeer moeilijk lerenden kinderen, een aanbeveling te doen hoe zij leerlingen voor kunnen bereiden op uitstroom naar de arbeidsmarkt. In dit proces lopen leerkrachten tegen het probleem aan dat leerlingen onvoldoende inzicht hebben op wat de stage inhoud. Ook is er onvoldoende inzicht in wat leerlingen moeten doen op de stage.
Uit de gegevens die verzameld zijn, zijn hierna conclusies getrokken. Vanuit de theorie komt naar voren dat er op dit moment veel ontwikkelingen zijn op het gebied van arbeidstoeleiding op school M. De WEC-raad (Wet op de Expertise Centra) zorgt ervoor dat alle ontwikkelingen die er zijn op scholen onder worden gebracht op de digitale verzamelbank. Naar aanleiding van de afgenomen interviews valt op dat; de meeste ideeën en ontwerpen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs nieuw zijn en dat scholen nieuwe aspecten blijven ontwerpen, omdat niemand voldoende op de hoogte is van de ideeën en ontwerpen van de ander. Verder komt naar voren dat leerlingen vaak niet voldoende zicht hebben op eigen kunnen. Vaak overschatten ze zichzelf, gerelateerd aan het beroep waar interesse ligt.
De methode PrOmotie heeft een portfolio ontwikkeld voor leerlingen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs, waar leerlingen eigen leerdoelen opstellen. Om de leerdoelen te behalen moet de leerling bewijsstukken verzamelen waarin duidelijk wordt dat ze het leerdoel behaald hebben. Hierdoor krijgen leerlingen een duidelijker beeld van de eigen ontwikkelingen. De verwachting is dat het portfolio aangeschaft zal worden op school M. en dat er een groep leerlingen mee zal starten.
Door een goede uitwerking te hebben gemaakt van dit onderzoek, is het voor mij duidelijk hoe ik hier nu mee verder wil gaan in de dagelijkse praktijk: 'werken met een portfolio voor mijn leerlingen.'

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk