De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Leren is het resultaat van onderzoek doen! : Een onderzoek naar onderzoekend leren, gerelateerd aan ontwikkelingsgericht onderwijs, binnen een programmagerichte setting.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Leren is het resultaat van onderzoek doen! : Een onderzoek naar onderzoekend leren, gerelateerd aan ontwikkelingsgericht onderwijs, binnen een programmagerichte setting.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In deze scriptie is onderzoek gedaan naar onderzoekend leren. Deze vorm van onderwijs wordt gebruikt binnen ontwikkelingsgericht onderwijs, binnen het kader van thematisch onderwijs. Er wordt ook een andere stroming uitgelicht, namelijk programmagericht onderwijs. Er wordt onderzocht of en hoe onderzoekend leren vorm kan krijgen binnen programmagericht onderwijs. Dit is in de praktijk expliciet in jaargroep 7 onderzocht.

Bij deze afstudeeropdracht zijn er verschillende onderzoeksmethodieken gebruikt, te weten: literatuurstudie en praktijkonderzoek. Daarnaast heb ik al observerend participant gefungeerd binnen een kwalitatief promotieonderzoek.

Op basis van literatuur volgt een uiteenzetting van de twee onderwijsstromingen die centraal staan in dit onderzoek: OGO en PGO, wat respectievelijk staat voor ontwikkelingsgericht en programmagericht onderwijs.

Via praktijkonderzoek en informatie uit interviews is onderzocht of en hoe er binnen een programmagerichte setting onderzoeksgericht gewerkt kan worden.

Het geheel resulteerde in de conclusie:
Programmagericht onderwijs en ontwikkelingsgericht onderwijs verschillen in uitgangspunten erg van elkaar. Dit combineren is af te raden, omdat er anders mogelijk visievervaging op zal treden. De verdere conclusies en aanbevelingen zijn te lezen in het laatste hoofdstuk.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
Datum2009-07-17
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk