De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ruben, Benjamin of ergens tussenin

Op zoek naar de invloed van de positie in de kinderrij op de persoonlijkheidsontwikkeling van een kind

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ruben, Benjamin of ergens tussenin

Op zoek naar de invloed van de positie in de kinderrij op de persoonlijkheidsontwikkeling van een kind

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek gaat over de plaats die een kind in de kinderrij inneemt en wat daarvan de invloed is op de persoonlijkheid van het kind. In het theoriedeel wordt ingegaan op wat de persoonlijkheid precies is. In de literatuur worden persoonlijkheidskenmerken genoemd die bij een bepaalde positie in de kinderrij zouden passen. Vanuit de literatuur gezien zouden oudste kinderen meer consciëntieuze persoonlijkheidskenmerken bezitten. Daarnaast zouden jongste kinderen meer open staan voor ervaringen. Voor het praktijk onderzoek wordt de vraag gesteld of de positie die het kind inneemt in de kinderrij gerelateerd is aan de mate van openheid en consciëntieusheid. De belangrijkste conclusie in dit onderzoek heeft betrekking op de uniciteit van het kind. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de kinderen zichzelf niet scharen onder de verwachte persoonlijkheidstypen van een typisch oudste of jongste kind.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
Datum2011-12-13
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk