De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Geïntegreerd techniekonderwijs

Techniek in samenhang met rekenen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Geïntegreerd techniekonderwijs

Techniek in samenhang met rekenen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De overheid wil dat het onderwijs beter aansluit op de arbeidsmarkt in de technieksector om het tekort aan technisch personeel terug te dringen (Nationaal techniekpact 2020, 2013). Basisschool De Heiberg te Roosendaal beseft dat techniek een belangrijke rol heeft in de maatschappij en wil hier door middel van techniekonderwijs aandacht aan geven. De factor tijd kan een belemmering zijn voor het geven van techniekonderwijs (Van Uum & Kat-de Jong, 2011). Daarom staat in dit onderzoek de factor tijd, als in lestijd binnen het rooster en voorbereidingstijd voor de leerkracht centraal. De vraag: ‘Op welke manier kan techniekonderwijs vorm worden gegeven zonder dat de leerkrachten tijd voor andere vakken in moeten leveren?’ wordt in dit onderzoek onderzocht.
Het is volgens Rohaan en Slangen (2015) en Verkenningscommissie wetenschap en technologie primair onderwijs (2013) zeer wenselijk om techniek in samenhang met andere vakgebieden te geven. De kennis uit diverse bronnen worden samengevoegd tot één geheel, zodat kinderen het in de samenleving kunnen toepassen (Jutten & Francot, 2013). De innovatieve oplossing om techniek in samenhang met rekenen te geven, is zes weken lang door de experimentele conditie uitgevoerd. Elke twee weken kregen drie proefpersonen een techniekactiviteit gekoppeld aan rekenen, die zij uitvoerden in hun klas.
Uit de resultaten die zijn opgedaan door middel van vragenlijsten, observaties en tussentijdse evaluaties, is er voorzichtig gesteld dat de proefpersonen een positieve ontwikkeling hebben doorgemaakt in hun denkwijze over de factor tijd en over techniekonderwijs. Er zijn echter wel kanttekeningen gemaakt; de experimentele conditie bestaat uit relatief weinig proefpersonen (N=3) en er is geen controleconditie, waardoor de betrouwbaarheid van dit onderzoek onder druk staat (Verhoeven, 2014). Vervolgonderzoek kan uitwijzen of de proefpersonen anders denken over de roosterdruk als de innovatieve oplossing over een langere periode uitgevoerd zou worden.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingLeraar Basisonderwijs
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnerKPO De Heiberg
Datum2015-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk