De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De eenzame oudere

Signaleren van eenzaamheid onder ouderen in de thuiszorg : verslag praktijkonderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De eenzame oudere

Signaleren van eenzaamheid onder ouderen in de thuiszorg : verslag praktijkonderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding:
In Nederland wonen 2.337.000 ouderen in de leeftijd tussen 65 en 80 jaar. In de leeftijd van 80 jaar en ouder zijn dat 749.000. In de leeftijd van 65 tot 75 jaar zegt 44% eenzaam te zijn, vanaf 75 jaar is dat 53% en vanaf 85 jaar 63%. De gemeente Oldambt heeft 38.110 inwoners waarvan 23% 65 jaar en ouder is. Aannemelijk hierin is dat de landelijke cijfers met betrekking tot eenzaamheid doorgetrokken kunnen worden in de gemeente Oldambt. Dit houdt in dat er 8.765 ouderen van 65 jaar en ouder wonen, waarvan 4.650 (53% volgens landelijk gemiddelde) ouderen eenzaam zijn.
Om de gevolgen van eenzaamheid zo veel mogelijk te beperken is het van belang dat de wijkverpleegkundige eenzaamheid weet te signaleren. In gesprekken die in het afgelopen jaar tussen wijkverpleegkundigen van zorggroep Oosterlengte en een HBO-V student zijn gevoerd, werd aangegeven dat de wijkverpleegkundigen het moeilijk vinden hoe eenzaamheid onder personen van 65 jaar en ouder gesignaleerd moet worden.
Doelstelling:
Aan het eind van het onderzoek is bekend wat wijkverpleegkundigen van zorggroep Oosterlengte nodig hebben om eenzaamheid bij cliënten van 65 jaar en ouder te signaleren zodat interventies in gezet kunnen worden.
Onderzoeksvraag:
Wat hebben wijkverpleegkundigen van zorggroep Oosterlengte nodig om eenzaamheid bij cliënten van 65 jaar en ouder te signaleren?
Methode:
Het onderzoek heeft plaats gevonden door middel van een kwalitatief onderzoek. Tijdens het onderzoek zijn gegevens verzameld door middel van semigestructureerde interviews bij acht wijkverpleegkundigen welke werkzaam zijn bij zorggroep Oosterlengte, gemeente Oldambt. Om de interviews te analyseren zijn de acht stappen van Verhoeven gebruikt.
Resultaten:
De meerderheid van de respondenten gaven aan te beschikken over de kennis rondom eenzaamheid. Definitie, oorzaken en gevolgen zijn genoemd. Om eenzaamheid te signaleren gaven de respondenten aan dit te doen door in gesprek te gaan met de cliënt. In deze gesprekken zijn de respondenten zich bewust van vaardigheden en houding om eenzaamheid aan het licht te brengen. Over een meetinstrument is weinig bekend en wordt ook niet gebruikt. De respondenten gaven aan graag te willen beschikken over een meetinstrument. Participeren binnen multidisciplinaire samenwerking wordt wel gedaan, maar niet structureel of met een vast format. De overlegvormen welke er zijn, zijn vooral gericht op het vergoten van de bekendheid van de aanwezige disciplines. Daarnaast is individueel overleg met huisartsen genoemd. De respondenten gaven aan geen scholing te ontvangen, maar hier wel behoefte aan te hebben.
Conclusie & discussie:
Door middel van het praktijkonderzoek is naar voren gekomen wat de wijkverpleegkundigen van zorggroep Oosterlengte nodig hebben om eenzaamheid bij cliënten van 65 jaar en ouder te signaleren. Er kan geconcludeerd worden dat er behoefte is aan het inzetten van een meetinstrument/signaleringskaart om eenzaamheid te signaleren en daarnaast hebben de wijkverpleegkundigen scholing nodig.
Aanbevelingen:
De volgende aanbevelingen zijn gedaan naar de praktijk: ontwikkel een signaleringskaart met een duidelijk stappenplan bij het signaleren van eenzaamheid om door te kunnen verwijzen naar diverse disciplines binnen of buiten gemeente Oldambt en biedt de wijkverpleegkundigen scholing op maat aan

Toon meer
OrganisatieNHL Stenden Hogeschool
OpleidingOpleiding tot Verpleegkundige
AfdelingAcademie Gezondheidszorg
PartnerZorggroep Oosterlengte, Winschoten
Datum2018-03-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk