De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar het optimaliseren van de website van PS. Wood op basis van de wensen en behoeften van de doelgroep met betrekking tot content, usability en functionaliteiten

Rechten:

Onderzoek naar het optimaliseren van de website van PS. Wood op basis van de wensen en behoeften van de doelgroep met betrekking tot content, usability en functionaliteiten

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting In dit onderzoek wordt er antwoord gegeven op de volgende probleemstelling: ‘Wat zijn de wensen en behoeften van de doelgroep op het gebied van content, usability en functionaliteiten en hoe kan PS. Wood dit toepassen op hun website zodat zij een merkenvoorkeur creëren bij consumenten en meer leads kunnen genereren?’ Het onderzoekt beperkt zich tot de content, usability en functionaliteiten op de website van PS. Wood. Er is door middel van deskresearch en fieldresearch: expertinterviews, diepte interviews, digital prototyping en card sorting onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van de doelgroep op basis van de drie genoemde thema’s. Daarnaast is er gekeken naar de strategie van PS. Wood, zodat PS. Wood het beste hun doelstellingen kan bereiken. Strategie De strategie van PS. Wood wordt gebaseerd op basis van hun doelstellingen en op de wensen en behoeften van de doelgroep. De hoofddoelstelling van PS. Wood is: het optimaliseren van de website, die volledig dient aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de doelgroep, zodat PS. Wood leads zal genereren wanneer het redesign en contentplan opgeleverd en geïmplementeerd zijn. Om de doelstellingen te behalen is er een Internet Scorecard opgesteld. Die bevat succesfactoren die nodig zijn om de doelen te bereiken en meetbaar te maken. Het is een noodzaak dat PS. Wood de website gaat inrichten op basis van de persona’s. De segmenten hebben elk hun doel en aankoopmotivatie . De persona’s zijn een succesfactor om de content, usability en functionaliteiten te optimaliseren en in te richten naar de wensen en behoeften van de doelgroep. De doelgroep zal de website als gebruiksvriendelijk ervaren en tot conversie overgaan. PS. Wood dient gebruik te maken van Google Analytics om het effect te meten van hun activiteiten op de website. PS. Wood zal daardoor in de toekomst ook eenvoudig kunnen inspelen op het online gedrag van de doelgroep. Tot slot moet PS. Wood werken met een contentplan. Een contentplan helpt PS. Wood om de online doelstellingen te bereiken en om waarde te leveren aan de doelgroep. Content Het verhaal van PS. Wood dient centraal te staan in de content. Het is de kernboodschap die elk stuk tekst moet uitdragen. Ook moet de website een persoonlijke tone of voice uitdragen, zodat de doelgroep zich betrokken voelt bij PS. Wood. De doelgroep wil sfeerimpressies en video’s zien op de website, zodat zij de producten beter tot zich kunnen nemen. De structuur van de content moet volgens de doelgroep herkenbaar zijn. Daarbij dient de huisstijl uniform te zijn in alle uitingen. Tot slot dient de content actueel te zijn en het moet vaak verwisseld worden, dan komt de doelgroep sneller terug om de content tot zich te nemen. Usability Er zijn een aantal elementen die aangepast moeten worden om de doelgroep tevreden te stellen op de website. De grote banner op de pagina’s moet verkleind worden. Het menu moet aangepast worden naar de wens van de doelgroep: Home – story – products – blog – contact. De toevoeging van een tweede menu op de productpagina en ‘over ons’ pagina biedt de doelgroep overzicht. De call-to-actions moeten prominent op de pagina aanwezig zijn, zodat de doelgroep eenvoudig over kan gaan tot actie. Tot slot wil de doelgroep op de homepage een indruk krijgen van de producten. Daarom dient er een overzicht van de producten toegevoegd. Functionaliteiten De links achter de call-to-actions moeten correct zijn, zodat de functie naar behoren werkt. Er moet een kruimelpad worden toegevoegd, dat biedt de doelgroep overzicht en geeft hen de mogelijkheid om eenvoudig terug te navigeren. Er moet een tagline toegevoegd worden op de homepage, zodat de functie van de website duidelijk is voor de bezoekers. Er moeten review mogelijkheden aanwezig zijn op de productpagina. Reviews hebben een overtuigende kracht op de doelgroep. De productfoto’s moeten 360 graden kunnen draaien, zodat de doelgroep een goede indruk krijgt van het product en eerder overgaat tot actie. Tot slot krijgt de contactaanvraag voor een product op de productpagina een specifieke vervolgpagina zodra de bezoeker op de call-to-action klikt. De specifieke pagina helpt de bezoeker sneller te overtuigen en bevestigd de bezoeker dat zij desbetreffende product aanvragen. Summary This thesis offers the solution for the following problems: • What are the wishes and needs of the target audience regarding to content, usability and functionality? • In what way can PS. Wood use the wishes and needs of the target audience to create a preference for PS. Wood resulting in more leads? Research has been done by doing both desk- and field research. This research consisted of expert interviews, depth interviews, digital prototyping and card sorting. This resulted in information about the wishes and needs of the target audience regarding to content, usability and functionality. In addition, the strategy of PS. Wood has been analysed to find the best way for PS. Wood to reach their goals. Chapter 11 describes the answers to the problem and chapter 12 describes the advice for PS. Wood to reach their goals. Strategy PS. Wood should create a website based on persona’s, this results in the optimal use of the wishes and needs of the target audience. Furthermore, PS. Wood should use Google Analytics to measure the activities on their website. Having insight into the way people use their website, PS. Wood could constantly improve their website based on the given information retrieved from Google Analytics. Finally, PS. Wood should use a contentplan, this plan contributes to achieving their online goals. Content The accent of the content should be the story of PS. Wood. In fact, every word should express their message. Furthermore, their website needs a personal tone of voice, in that way the target audience would feel involved in the company. To get a good image of the products on the website, the target audience wishes for videos. Also, the branding of PS. Wood needs to be uniform. At last, to make sure the target audience visit the website more often, the content should be renewed every often and it also needs to ne up-to-date. Usability There are some elements that need to be changed to satisfy the target audience regarding to the website. The large banner on the website should be smaller. Also, the menu needs to be changed, the target audience prefers the following order: home – story – products – blog – contact. A second menu on the product page and blog page gives the target audience a better overview. The call-to-call-actions should have a prominent place on the website, this makes it easier for the target audience to act on their wishes. At last, the target audience wants to get an impression of the products on the homepage, an overview of the products would create a good first impression. Functionalities The call-to-actions are containing links, these links need to be correct in order to function properly. Breadcrumbs should be added so that the target audience can navigate easily through their recent pages and it gives them a good overview. Furthermore, a tagline needs to be added. This makes the website’s function clear to the target audience. Also, there should be possibilities to add a review for a product, reviews are a good way to convince the target audience about the quality of the product. Moreover, the pictures of the products should have a function so that they can rotate 360 degrees, this gives the target audience a good impression of the product. At last, a contact page should be added for every product, this is a confirmation to the customer that they are requesting a certain product. This makes it easier for a costumer to take action. A plan is made to implement the given advice on short notice. The Internet Scorecard gives insight into the goals of PS. Wood, the internet score card gives the opportunity to measure the current status on reaching their goals. For their best interest, PS. Wood should implement the given advice to make sure the target audience gets satisfied and so that they can reach their desired results.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk